Inox

MIG žice za nehrđajući čelik su specijalno dizajnirane žice koje se koriste u MIG zavarivanju nehrđajućeg čelika. Naša kolekcija MIG žica uključuje različite tipove, kao što su 308, 309, 316, L i L Si, prilagođene specifičnim zahtjevima zavarivanja nehrđajućeg čelika. Tip 308 se koristi za zavarivanje tipičnih vrsta nehrđajućeg čelika, tip 309 za spojeve različitih metala, dok se tip 316 koristi za zavarivanje austenitnih nehrđajućih čelika. Također, žice označene sa 'L' sadrže manje ugljenika i su više otporne na koroziju, dok žice sa 'Si' dodatkom imaju poboljšane performanse u smislu fluidnosti luka i manje prskanja. Sa našom raznolikom ponudom MIG žica za nehrđajući čelik, omogućavamo zavarivačima izbor žice koja najbolje odgovara njihovim potrebama i postizanje vrhunskih rezultata u zavarivanju nehrđajućeg čelika.