Elektrode za gus

Elektrode za sivi liv (ili elektrode za gus) su specijalno dizajnirane elektrode za zavarivanje sivog liva ili čelika sa visokim udjelom gusa. Ove elektrode obično imaju posebnu oblogu koja omogućava kontrolisanu temperaturu zavarivanja i smanjuje rizik od pucanja ili stvaranja krhkih spojeva. Pružaju stabilan luk i visoku penetraciju, što je ključno za postizanje kvalitetnih zavarenih spojeva na livenom gvožđu. Elektrode za gus se često koriste u automobilskoj industriji, mašinskoj izradi i drugim sektorima gdje je potrebno zavarivanje livenih gvožđanih ili čeličnih komponenti.