Elektrode za navarivanje

Elektrode za navarivanje su specijalno dizajnirane elektrode koje se koriste za dodavanje dodatnog materijala na radni komad tokom zavarivanja. Ove elektrode imaju različite karakteristike u zavisnosti od materijala koji se dodaje i aplikacije. One mogu biti izrađene od različitih legura čelika, nikla, bakra ili drugih materijala. Elektrode za navarivanje su često korišćene u popravkama, izgradnji dodatnih struktura, popunjavanju praznina ili popravci oštećenja na radnim komadima. Ključne karakteristike ovih elektroda uključuju visoku čvrstoću spoja, otpornost na koroziju, abraziju ili visoke temperature, te stabilan luk tokom zavarivanja.