Elektrode za aluminijum

Elektrode za aluminijum su specijalno dizajnirane elektrode koje se koriste u zavarivanju aluminijuma i njegovih legura. Karakteriše ih aluminijumska jezgra obložena specifičnim materijalom koji omogućava stabilan luk i adekvatnu zaštitu zavarenog spoja od oksidacije. Ove elektrode pružaju visoku penetraciju i minimalno prskanje, čime se osigurava kvalitetan i estetski privlačan zavaren spoj. Elektrode za aluminijum su neophodne u različitim industrijskim sektorima, uključujući avioindustriju, automobilsku industriju i proizvodnju aluminijumskih konstrukcija.